Minnesamsvær

Sorgen har rammet og vi står foran en stor, tung dag som vi må gjennom. Vi ønsker å gjøre denne dagen så fin som vi kan. Mange ønsker et fellesskap rundt et dekket bord for å

  • minnes den vi har mistet
  • møtes som den vi er og nå fram til hverandre
  • dele sorgen og motta eller være til trøst

 

Jeg kan ikke gjøre sorgen lettere å bære, men jeg kan ta på meg det praktiske arbeidet med minnesamværet og hjelpe til med å skape en unik ramme rundt bordfellesskapet.

Jeg tar meg gjerne av alt eller deler av dette:


Bestilling av lokale
Borddekking
Dersom det er ønskelig at minnesamværet skal gjenspeile personen som har gått bort, kan borddekkingen bidra til å få fram kjære minner og skape gode samtaler. Dersom du ønsker stram enkelhet, kan jeg selvsagt utføre dette.
Mat
Kontakt med catering-firma.
Servering
Opprydding/oppvask
Takkekort
Unikt utformet ut fra dine behov/ønsker

Kontakt meg for samtale.